vrijwilligers gezocht

Om met het scheppingsmuseum-in-opbouw te kunnen voortgaan, hebben wij nog dringend wat ondersteuning nodig!

-vrijwilligers als gastvrouw/gastheer, om te surveilleren in het museum, en bezoekers rond te leiden

-vrijwilligers voor onderhoud van de rondom het museum gelegen tuin, als het kan willen wij die als een soort bijbelse tuin/wereldtuin bij het museum trekken

-plantkundig/boomkundig deskundigen voor een verantwoorde opzet van deze tuin

-wetenschappelijk deskundigen voor verdere verantwoorde inrichting van het scheppingsmuseum

-werkgroepleden voor het bedenken van plannen en uitvoering daarvan

-bestuursleden voor de overkoepelende stichting, voor hen geldt stringente binding aan Genesis 1-3

-sponsors in geld e/o materiaal

-inlichtingen over eventueel beschikbare ruimte voor het museum na 2028, in of buiten de bijbelgordel, of elders in Nederland

Aanmelden s.v.p. via nevolutie@gmail.com, dan wel postadres Pinkstraat 14 1541 HD Koog aan de Zaan of per telefoon 075-6312048.

 

8-3-2023