bijbelse scheppingsweek

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Op de eerste dag maakte God het licht, sterker nog Hij sprak “daar zij licht”, en er was licht. En het licht was goed.

Op de tweede dag maakte God het uitspansel, en scheiding tussen water boven en beneden

De derde dag scheidde God het droge en de zee op aarde. Vervolgens moest de aarde gras, kruid en bomen voortbrengen. En het gebeurde gewoon zoals Hij sprak.

(wordt vervolgd, 6-6-2019)