bijbelse scheppingsweek

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Op de eerste dag maakte God het licht, sterker nog Hij sprak “daar zij licht”, en er was licht. En het licht was goed.

Op de tweede dag maakte God het uitspansel, en scheiding tussen water boven en beneden

De derde dag scheidde God het droge en de zee op aarde. Vervolgens moest de aarde gras, kruid en bomen voortbrengen. En het gebeurde gewoon zoals Hij sprak.

De vierde dag maakte God de zon, maan, en sterren. En stelde zo de regelmaat van de tijden in zoals dag en nacht.

De vijfde dag maakte God de vogels en de vissen.

De zesde dag maakte (schiep) Hij de landdieren: wilde dieren en vee.

En ook de mens: man en vrouw.

De zevende dag rustte God van alles en zag dat alles zeer goed gemaakt was.

(31-12-2020)