Beleidsplan

Hier volgt een verkorte versie van het beleidsplan. Voor de volledige actuele versie kunt u ons benaderen via ons mailadres, of per post.

Het beleid is om het scheppingsmuseum van een “museum-in-opbouw” in enkele jaren te laten uitgroeien tot een volwaardige educatief verantwoorde en interessante bezoekersplek,  doe-gelegenheid en informatiecentrum.

a. Beleid en doelen op KORTE termijn (tot 12 maanden):

-het mogelijk maken van incidentele openingen in de schoolvakanties

-het voorbereiden om tenminste 1 dagdeel per week open te zijn.

-het werken aan naamsbekendheid dmv advertenties, folders, flyers, en deelname aan tenminste 1 beurs

-het verder leggen van en onderhouden van contacten met andere musea en aanverwante organisaties

-het aanschrijven van scholen

-het ontwikkelen van een aantal doe-spelletjes en educatieve werkzaamheden voor de jeugd

-het opbouwen van een inkomenspositie t.b.v. het museum

-het verbeteren van deze website, en andere uitingen.

 

b. Beleid en doelen op MIDDELLANGE termijn (1 tot 3 jaar):

-het regelmatig daadwerkelijk opengaan op tenminste 1 dagdeel per week

-naamsbekendheid verder opbouwen, deelname aan verschillende beurzen e.d. per jaar

-contacten leggen met meer wetenschappelijke instellingen

-het aanschrijven van meer scholen, kerken, culturele en andere instellingen

-uitbouwen collectie

-perfectioneren website

-het zo mogelijk reguleren van een constantere inkomensstroom om het museum te laten voortbestaan.

 

c. Beleid en doelen op LANGE termijn (5 jaar e.v.):

-zoeken van definitieve vestigingsruimte

-grotere verscheidenheid opbouwen aan educatieve en wetenschappelijke en bijbelse challenges en doe-mogelijkheden

-een wetenschappelijk en educatief verantwoorde collectie opbouwen t.a.v. de schepping

(2-1-2021)