Over het museum

Het Scheppingsmuseum, ook wel aan te duiden als Oorsprongmuseum, of Scheppings / Zondvloedmuseum, wil een bijdrage leveren aan kennis over hoe onze wereld is ontstaan. 

Wij weten dat hier tegenwoordig zeer verschillend over wordt gedacht. Sommigen, waaronder veel wetenschappers, denken dat vanuit een oerknal het gehele heelal is ontstaan ​​en nog steeds uitbreidt. Ook zijn er diverse varianten op deze gedachte.

Anderen, waaronder ook veel theologen en anderen, lezen vanuit de bijbel dat God gedurende miljoenen jaren alles heeft geschapen.

Uiteindelijk lezen nog andere wetenschappers, theologen en gelovigen vanuit de Bijbel dat God de aarde enkele enkele jaren geleden in 1 week heeft gemaakt.

En andere godsdiensten denken er naar eigen inzichten nog anders over. Wat zijn de feiten? De diverse vondsten wijzen op verschillende leeftijden, het ligt allemaal niet zo eenduidig ​​en eenvoudig. 

Echter, heel veel hangt ervan af vanuit welke uitgangspunten je vertrekt. Iedereen gaat bewust van onbewust uit een aantal vooronderstellingen. Gelovigen, maar ook zgn. evolutionistisch georienteerden. Dat uitgangspunt is allesbepalend voor waar je gevolg uitkomt! Meer dan de feiten, die door bijna iedereen wel gerespecteerd worden. De i nterpretatie ervan is echter zeker zo bepalend!

 


Omdat tegenwoordig in onderwijs en wetenschap (bijna) exclusief wordt uitgegaan van oerknal en evolutie vanuit 1 oercel, lijkt het ons op zijn minst eerlijk om ook andere mogelijkheden te laten zien. W aar de m ogelijkheid van de bijbelse scheppingsweek bij anderen meestal wordt weggelaten ligt hier bij meer de nadruk op.

Tenslotte, wij zijn dit museum / informatiecentrum op eigen initiatief begonnen binnen de ons toegemeten mogelijkheden. Wij hopen het echter uit te kunnen bouwen tot een volwaardig educatief en wetenschappelijk verantwoord museum.

 

Wij hopen op uw morele en geldelijke steun, advies, gebed. Ook zinvolle opmerkingen van diverse zijden zijn welkom.

(bewerkt 4-3-2020)