Over het waarom van het museum

Het Scheppingsmuseum, ook wel aan te duiden als Oorsprongmuseum, Oorsprong Info Centrum, of Scheppings / Zondvloedmuseum, wil een bijdrage leveren aan de kennis over hoe onze wereld (heelal, aarde en het leven op aarde) zou kunnen zijn ontstaan. 

Wij weten dat hier tegenwoordig zeer verschillend over wordt gedacht. -Sommigen, waaronder veel wetenschappers, denken dat vanuit een oerknal miljarden jaren geleden het gehele heelal is ontstaan ​​en nog steeds uitbreidt. Er zijn diverse varianten op deze gedachte.

Anderen, waaronder ook veel theologen en anderen, lezen vanuit de bijbel dat God gedurende miljoenen jaren alles heeft geschapen.

-Uiteindelijk lezen nog andere wetenschappers, theologen en gelovigen vanuit de Bijbel dat God de aarde enkele duizenden jaren geleden in 1 week heeft gemaakt.

-En andere godsdiensten denken er naar eigen inzichten nog anders over.

Wat zijn de feiten? De diverse vondsten wijzen op verschillende leeftijden, het ligt allemaal niet zo eenduidig ​​en eenvoudig. 

Echter, heel veel, zo niet alles, hangt ervan af vanuit welke uitgangspunten je vertrekt. Iedereen gaat bewust of onbewust uit van vooronderstellingen. Gelovigen, maar ook zgn. evolutionistisch georienteerden. Die uitgangspunten zijn allesbepalend voor waar je vervolgens uitkomt! Meer dan de feiten zelf, die door bijna iedereen wel gerespecteerd worden. De interpretatie ervan is echter zeker zo bepalend!

 


Omdat tegenwoordig in onderwijs en wetenschap (bijna) exclusief wordt uitgegaan van oerknal, en van evolutie vanuit 1 oercel, lijkt het ons op zijn minst eerlijk om ook andere mogelijkheden te laten zien. Waar de mogelijkheid van de bijbelse scheppingsweek bij anderen meestal wordt weggelaten, ligt hier bij ons meer de nadruk op.

Tenslotte, wij zijn dit museum / informatiecentrum op eigen initiatief begonnen binnen de ons toegemeten mogelijkheden. Wij hopen het echter uit te kunnen bouwen tot een volwaardig educatief en wetenschappelijk verantwoord museum.

 

Wij hopen op uw morele en geldelijke steun, advies, gebed. Ook zinvolle opmerkingen van diverse zijden zijn welkom.

(bewerkt 30-6-2022)